Privacyverklaring

Dit is de website van van der Zanden Onderdelen Service
Ons bedrijfsadres is Industriepark 20 5374 CM Schaijk

Ons postadres is Industriepark 20 5374 CM Schaijk

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 515.23.272

Ons B.T.W.-nummer is nl1504.82.632.b01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen uw naam en adresgegevens voor de afhandeling van de order en het verzenden van het pakket. Wij hebben uw e-mailadres nodig voor het versturen van de orderbevestiging

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Gegevens verstuurd tijdens een bestelling worden na het verwerken van de bestelling verwijderd.
 Op uw verzoek kunnen wij voor die tijd gegevens verwijderen.

OnderdelenExpert.nl gebruikt cookies bij het bestellen van onderdelen in de webshop (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Over communicatie per e-mail


Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief


Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Beveiliging

ForusP OWASP Top10 Secure logoDe houder van het ForusP OWASP Top10 Secure logo wordt regelmatig door ons gecontroleerd op de meest gevaarlijke lekken zoals Cross-Site Scripting (XSS) en SQL Injections. Dit logo mag gevoerd worden door Thuiswinkel.org en BeCommerce gecertificeerde webwinkels zolang deze sites hierop gecontroleerd zijn. ForusP, Thuiswinkel.org en BeCommerce kunnen echter niet garanderen dat deze sites 100% veilig zijn.